Tiếp nhận 164 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh về bầu cử và ứng viên

Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Lên top