Tiếp nhận 1,5 tỉ đồng ủng hộ Hải Dương phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank. Ảnh: Minh Đức
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank. Ảnh: Minh Đức
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank. Ảnh: Minh Đức
Lên top