Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiền lẻ rải la liệt tại Phủ Tây Hồ