Tiền Giang: Xe container kéo sập đường dây điện trung thế