Tiền Giang: Ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1