Tiền Giang: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ họp thứ 14 Khóa IX HĐND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: T.G
Kỳ họp thứ 14 Khóa IX HĐND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: T.G
Kỳ họp thứ 14 Khóa IX HĐND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: T.G
Lên top