Tiền Giang chấn chỉnh phòng chống COVID-19 sau chỉ đạo của Thủ tướng

Người dân Tiền Giang thực hiện nghiêm túc mang khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.G
Người dân Tiền Giang thực hiện nghiêm túc mang khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.G
Người dân Tiền Giang thực hiện nghiêm túc mang khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.G
Lên top