Tiễn đưa 22 liệt sĩ: Không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ

Tang lễ 22 liệt sĩ hi sinh được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội tại TP. Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Tang lễ 22 liệt sĩ hi sinh được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội tại TP. Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Tang lễ 22 liệt sĩ hi sinh được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội tại TP. Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Hưng Thơ
Lên top