Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiền đền bù đang tiếp tục đến tận tay từng hộ ngư dân