Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua khu vực Tràng Tiền. Ảnh Tô Thế
Xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua khu vực Tràng Tiền. Ảnh Tô Thế
Xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua khu vực Tràng Tiền. Ảnh Tô Thế
Lên top