Tiêm đủ liều vaccine cho người lao động, duy trì sản xuất bình thường

Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân tại Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân tại Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân tại Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top