Thủy sản Việt Nam bị cảnh cáo "thẻ vàng", các ngành tìm giải pháp gỡ thẻ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh T.V
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh T.V
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh T.V
Lên top