Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Bắc Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: P.V.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: P.V.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: P.V.
Lên top