Thủy điện Hố Hô nhỏ, không cắt được lũ, lại đe dọa an toàn hàng ngàn hộ dân