Thường vụ Quốc hội tiếp tục “mổ xẻ” các vấn đề lớn Luật Phòng, chống tham nhũng

Toàn cảnh phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Q.H
Toàn cảnh phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Q.H
Toàn cảnh phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Q.H
Lên top