Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Bà Nguyễn Thuý Anh – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh QH
Bà Nguyễn Thuý Anh – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh QH
Bà Nguyễn Thuý Anh – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh QH
Lên top