Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập 2 thành phố

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top