Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV

Dự kiến phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng. Ảnh: Minh Hùng
Dự kiến phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng. Ảnh: Minh Hùng
Dự kiến phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng. Ảnh: Minh Hùng
Lên top