Thường vụ Quốc hội đề xuất năm 2021 Quốc hội không giám sát chuyên đề

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh Quochoi.vn
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh Quochoi.vn
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh Quochoi.vn
Lên top