Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2022

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các báo cáo. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các báo cáo. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các báo cáo. Ảnh: QH
Lên top