Thường vụ QH sẽ xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: M.Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: M.Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: M.Hùng
Lên top