Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top