Thường vụ QH cho ý kiến về bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Lên top