Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN chỉ đạo tìm kiếm máy bay rơi