Thượng tướng Trần Đơn: Chỉ huy lơ là để vượt biên trái phép phải thay ngay

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.A
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.A
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.A
Lên top