Thượng tướng Nguyễn Văn Thành: Xử lý cán bộ vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an
Lên top