Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh Phạm Cường
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh Phạm Cường
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh Phạm Cường
Lên top