Thượng tướng Hoàng Cầm được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh Hùng

Thượng tướng Hoàng Cầm và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh QĐND
Thượng tướng Hoàng Cầm và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh QĐND
Thượng tướng Hoàng Cầm và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh QĐND
Lên top