Thượng tướng Đỗ Căn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh QĐND
Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh QĐND
Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh QĐND
Lên top