Thượng tướng Bùi Văn Nam: “Kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ“