Thường trực Thành ủy duyệt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội duyệt công tác phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Ảnh: Trọng Toàn/Hanoigov
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội duyệt công tác phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Ảnh: Trọng Toàn/Hanoigov
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội duyệt công tác phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Ảnh: Trọng Toàn/Hanoigov
Lên top