Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VGP.
Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VGP.