Thương hiệu quốc gia Việt Nam thăng hạng nhanh nhất thế giới

Brand Finance đánh giá giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới trong năm 2020. Ảnh: AFP
Brand Finance đánh giá giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới trong năm 2020. Ảnh: AFP
Brand Finance đánh giá giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới trong năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top