Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam

Du khách tham quan thành phố Hà Nội bằng xe xích lô. Ảnh Trần Vương
Du khách tham quan thành phố Hà Nội bằng xe xích lô. Ảnh Trần Vương
Du khách tham quan thành phố Hà Nội bằng xe xích lô. Ảnh Trần Vương
Lên top