Thương binh bị hành hung tạm hoãn gửi đơn đề nghị khởi tố nhóm thanh niên hành hung mình