Thực thi EVFTA - những thách thức cho nông sản Việt

Nông sản Việt Nam phải được chế biến sâu, nâng tầm giá trị khi tham gia thị trường thế giới, thực thi Hiệp định EVFTA. Ảnh: Khánh Vũ
Nông sản Việt Nam phải được chế biến sâu, nâng tầm giá trị khi tham gia thị trường thế giới, thực thi Hiệp định EVFTA. Ảnh: Khánh Vũ
Nông sản Việt Nam phải được chế biến sâu, nâng tầm giá trị khi tham gia thị trường thế giới, thực thi Hiệp định EVFTA. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top