Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Thực hiện tốt vai trò trung tâm QG hàng đầu về đào tạo lý luận chính trị

Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: V.G.P
Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: V.G.P
Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: V.G.P
Lên top