Thực hiện thống nhất trên toàn quốc về giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19

Kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh Minh Quân
Kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh Minh Quân
Kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh Minh Quân
Lên top