Thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày 30.3, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quốc hội
Ngày 30.3, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quốc hội
Ngày 30.3, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quốc hội
Lên top