Thực hiện NQ Đại hội Đảng XIII: Khánh Hòa phấn đấu phát triển bền vững

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Khánh Hòa phấn đấu phát triển thành trung tâm kinh tế du lịch vùng. ảnh CTV
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Khánh Hòa phấn đấu phát triển thành trung tâm kinh tế du lịch vùng. ảnh CTV
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Khánh Hòa phấn đấu phát triển thành trung tâm kinh tế du lịch vùng. ảnh CTV
Lên top