Thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top