Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động

Hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top