Thực hiện bầu cử sớm tại 5 điểm ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Mang các thùng phiếu bầu đã niêm phong lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19, lên đường thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Thành An
Mang các thùng phiếu bầu đã niêm phong lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19, lên đường thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Thành An
Mang các thùng phiếu bầu đã niêm phong lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19, lên đường thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Thành An
Lên top