Thực đơn bữa trưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng bữa trưa thân mật với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng bữa trưa thân mật với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng bữa trưa thân mật với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top