Thúc đẩy quan hệ Việt -Trung ổn định, lành mạnh và bền vững

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, địa phương Việt Nam cùng đại diện Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: BNG.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, địa phương Việt Nam cùng đại diện Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: BNG.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, địa phương Việt Nam cùng đại diện Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: BNG.
Lên top