Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Đông - Châu Phi

Diễn đàn “Tiềm năng thị trường thực phẩm Halal toàn cầu và cơ hội đối với Việt Nam” đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội hồi tháng 11.2020. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Diễn đàn “Tiềm năng thị trường thực phẩm Halal toàn cầu và cơ hội đối với Việt Nam” đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội hồi tháng 11.2020. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Diễn đàn “Tiềm năng thị trường thực phẩm Halal toàn cầu và cơ hội đối với Việt Nam” đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội hồi tháng 11.2020. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Lên top