Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến thời dịch COVID-19: Tiết kiệm, minh bạch, công khai

Người dân có thể ngồi nhà vẫn có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Trần Vương
Người dân có thể ngồi nhà vẫn có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Trần Vương
Người dân có thể ngồi nhà vẫn có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Trần Vương
Lên top