Thúc đẩy công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine Việt Nam - Indonesia

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top