Thúc đẩy các cuộc thăm viếng của tàu quân sự Pháp tới Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Lên top