Thừa Thiên Huế xin phép lên thành phố trực thuộc Trung ương vào 2021

Sau khi hoàn thành sáp nhập, TP Huế sẽ có diện tích tự nhiên hơn 266 km2, dân số hơn 652.000 người, gồm 29 phường và 7 xã. Ảnh: P. Đạt.
Sau khi hoàn thành sáp nhập, TP Huế sẽ có diện tích tự nhiên hơn 266 km2, dân số hơn 652.000 người, gồm 29 phường và 7 xã. Ảnh: P. Đạt.
Sau khi hoàn thành sáp nhập, TP Huế sẽ có diện tích tự nhiên hơn 266 km2, dân số hơn 652.000 người, gồm 29 phường và 7 xã. Ảnh: P. Đạt.
Lên top